NIE STE V TOM SAMI,
SPOLU TO ZVLÁDNEME

Silná advokátska kancelária, ktorej môžete dôverovať.

JUDr. Lukáš Mojsej

Služby advokátskej kancelárie

  • Rodinné právo
  • Obchodné právo
  • Trestné právo
  • Právo obchodných spoločností
  • Právne posudky a rozbory
  • Právo nehnuteľností
  • Pracovné právo
  • Vymáhanie pohľadávok
  • Náhrada škody na zdraví
  • Zmluvné právo

Bezplatná konzultácia

Kontaktujte náš tím a naplánujte si bezplatnú 30 minútovú konzultáciu Vášho prípadu.

Ako prebieha konzultácia?

Majúc za sebou tisíce konzultácií, vyladili sme konzultačný proces tak, aby sme maximalizovali úžitok pre našich klientov. Každá konzultácia, či už telefonická alebo osobná, pozostáva zo 4 základných krokov. Uisťujeme Vás, že Vás zrozumiteľne a krok za krokom prevedieme celým procesom, aby ste presne vedeli aký priebeh a výsledok môžete očakávať.

1. krok: Vaše identifikačné a kontaktné údaje

Poskytnutie identifikačných a kontaktných údajov (email, telefónne číslo) je základným predpokladom poskytnutia právnej pomoci a komunikácie pri spoločnom riešení prípadu. Rozumieme, že mnohí klienti majú obavy z poskytnutia osobných údajov, ale uisťujeme Vás, že všetky informácie sú prísne dôverne a riadime sa najvyššími štandarmi ochrany súkromia.

Prineste si so sebou dokumentáciu súvisiacu s Vaším prípadom, aby sme už pri prvom stretnutí čo najvernejšie zistili skutkový stav.  V prípade potreby si vyžiadame ďalšie potrebné dokumenty.

V tomto kroku nám jendnoducho, vlastnými slovami a zo svojho pohľadu vysvetlíte svoj prípad. Čím viac detailov nám poskytnete, tým lepšie Vám vieme pomôcť. Aby ste na nič nezabudli a aby sme si boli istí, že to stihneme v priebehu úvodnej konzultácie, odporúčame našim klientom, aby si vopred spísali všetky skutočnosti súvisiace s prípadom.

Rozumieme, že pre mnohých našich klientov je ich prípad prvým kontaktom s justičným systémom. Možno presne neviete čo môžete očakávať, ako dlho bude trvať riešenie, koľko to bude stáť a aká je pravdepodobnosť úspechu. Ubezpečujeme Vás, že Vám zrozumiteľne odpovieme na všetky tieto otázky a že to spolu zvládneme.

PROSÍM VYPLŇTE FORMULÁR

Vážime si Vašu dôveru, všetky poskytnuté informácie sú prísne dôverné.

súhlasím so spracovaním osobných údajov

Strategické myslenie, kreatívne riešenia a preukázateľné výsledky

RODINNÉ PRÁVO

Dnešná doba je hektická a jej negatívne dopady sa prejavujú v rôznych oblastiach nášho života. Jednou z oblastí sú aj partnerské vzťahy. Je štatisticky preukázané, že takmer každé piate manželstvo končí rozvodom. Práve v týchto nepríjemných životných situáciách sme pripravení ponúknuť Vám odbornú pomoc a vyriešiť všetky Vaše právne problémy.

Okrem samotného konania o rozvod je nutné vyriešiť aj prípadnú starostlivosť o deti a vyživovaciu povinnosť. Naša advokátska kancelária Vám zabezpečí kompletný právny servis a prevezmeme Vaše problémy na naše plecia.

OBCHODNÉ PRÁVO

Dynamicky rozvíjaná legislatíva upravujúca práva a povinnosti obchodných spoločností predstavuje pre podnikateľov neustály príval rôznych povinností, ktorých nesplnenie znamená pokutovanie zo strany štátnych inštitúcii. Naša advokátska kancelária Vám pomôže tieto povinnosti včas a riadne splniť a Vy sa môžete venovať svojmu podnikaniu.

Väčšina podnikateľov je z dôvodu právnej istoty konfrontovaná s rôznymi typmi zmlúv, ako nevyhnutnej súčasti podnikania. Zabezpečíme Vám kvalitnú právnu analýzu zmlúv a pripravíme zmluvnú dokumentáciu podľa Vašich potrieb. Špecializujeme sa na vymáhanie pohľadávok a zabezpečujeme komplexný vymáhací servis.

TRESTNÉ PRÁVO

Právne predpisy Slovenskej republiky garantujú každému právo na spravodlivý proces a zároveň v zmysle zásad trestného konania platí prezumpcia neviny. Naša advokátska kancelária sa dlhodobo venuje obhajobe klientov v trestnom konaní.

Domnievame sa, že kvalitnou obhajobou je možné zvrátiť resp. znížiť následky vyplývajúce z trestného konania. Našim klientom garantujeme individuálny prístup a plné nasadenie pri riešení navonok beznádejných životných situácii.

Zodpovedný tím, na ktorý sa môžete spoľahnúť

Mgr. Dávid Ján Novák

advokátsky koncipient
trestné, pozemkové a správne právo
vzdelanie Právnická fakulta UPJŠ

+421 948 763 945
novak@mojsej.sk

Mgr. Slávka Zbojovská

advokátsky koncipient
občianske, rodinné a obchodné právo
vzdelanie Právnická fakulta UPJŠ

+421 948 763 945
zbojovska@mojsej.sk

KANCELÁRIA

Zavolajte nám:
+421 910 920 598
E-mailová adresa:
mojsej@mojsej.sk

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Advokátska kancelária
JUDr. Lukáš Mojsej s.r.o.
Žižkova 2073/19,
040 01 Košice

IČO: 51 417 685
DIČ: 2120679451
IČ DPH: SK2120679451

JUDr. Lukáš Mojsej, advokát zapísaný v Slovenskej advokátskej komore
č. licencie v SAK: 6968

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 43175/V

KDE NÁS NÁJDETE?

Garantujeme kvalitu našich právnych služieb vrátane poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom právnej služby s limitom poistného plnenia  1.500.000 € v poisťovni KOOPERATÍVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičová 4, 816 23 Bratislava, IČO: 00 585 441. Poistnou zmluvou sú naši klienti chránení aj voči zodpovednosti za škodu na veciach, ktoré sme prevzali za účelom výkonu advokácie. Týmito vecami sa rozumejú najmä písomnosti, plány, obchodné a účtovné knihy a obdobná dokumentácia, obsahujúca súpis aktív a pasív, znalecké posudky, nosiče dát a záznamy v nich, ďalej peniaze, vkladné a šekové knižky a iné obdobné dokumenty, cenné papiere a ceniny.